Co to jest lek emla plaster?

emla plaster to lek miejscowo znieczulający, stosowany do znieczulania skóry przed12:

Działanie leku emla plaster polega na krótkotrwałym zniesieniu czucia w powierzchniowych warstwach skóry co pomaga znieść ból w skórze12*


* pacjent może nadal odczuwać ucisk i dotyk


Skuteczność substancji czynnych zawartych w emla plaster została potwierdzona w badaniach klinicznych:

  • u dzieci, u których zastosowano przed szczepieniem emla plaster ból był istotnie słabszy w porównaniu do bólu odczuwanego przez dzieci, u których nie zastosowano znieczulenia1
  • dzieci, u których zastosowano znieczulenie lekiem zawierającym substancje aktywne znajdujące się w emla plaster płakały krócej niż dzieci, u których nie zastosowano znieczulenia13
alt

Od jakiego wieku można stosować lek emla plaster?

alt

Lek emla plaster można stosować we wszystkich grupach wiekowych, w tym również u noworodków*12

*z wyjątkiem noworodków urodzonych przedwcześnie

alt

Liczba stosowanych plastrów oraz czas ich stosowania zależą od wieku dziecka*12


*dotyczy stosowania na skórę przed drobnymi zabiegami (np. wkłucie igły lub drobne zabiegi chirurgiczne na skórze)


alt

Zawsze przed zastosowaniem emla plaster zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania

Jak stosować lek emla plaster?

Lek emla plaster należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.12.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania leku emla plaster znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania.
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku emla plaster.

PAMIĘTAJ!

Poniższe informacje dotyczą stosowania leku emla plaster w celu znieczulenia skóry przed wkłuciem igły lub drobnymi zabiegami chirurgicznymi na skórze:

asdas

Noworodki i niemowlęta w wieku 0-2 miesięcy 1) 2) 3) 7)

Dawkowanie

Nie więcej niż jeden plaster

Czas stosowania na skórze

godzina4)

Niemowlęta w wieku 3-11 miesięcy 1) 2) 7)

Dawkowanie

Do 2 plastrów

Czas stosowania na skórze

godzina5)

Dzieci w wieku 1-5 lat

Dawkowanie

Do 10 plastrów

Czas stosowania na skórze

godzin6)

Dzieci w wieku 6-11 lat

Dawkowanie

Do 20 plastrów

Czas stosowania na skórze

godzin6)

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Dawkowanie

1 lub więcej plastrów na wybrane obszary skóry

Czas stosowania na skórze

godzin6)

Dawkowanie

Nie więcej niż jeden plaster

Do 2 plastrów

Do 10 plastrów

Do 20 plastrów

1 lub więcej plastrów na wybrane obszary skóry

Czas stosowania na skórze

godzina4)
godzina5)
godzin6)
godzin6)
godzin6)
  • 1) U noworodków urodzonych o czasie oraz niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy, w każdym dowolnym okresie 24-godzinnym należy podać tylko jedną pojedynczą dawkę. U dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych, w każdym dowolnym okresie 24-godzinnym należy podać maksymalnie 2 dawki, w odstępie co najmniej 12 godzin;
  • 2) Ze względów bezpieczeństwa produkt EMLA PLASTER nie powinien być stosowany u niemowląt w wieku do 12 miesięcy, leczonych produktami indukującymi powstawanie methemoglobiny;
  • 3) Ze względów bezpieczeństwa produktu EMLA PLASTER nie należy stosować u dzieci w wieku ciążowym poniżej 37 tygodni;
  • 4) Nie udokumentowano stosowania przez dłużej niż 1 godzinę;
  • 5) Nie obserwowano klinicznie istotnego zwiększenia stężenia methemoglobiny stosując 2 g produktu EMLA Krem przez czas do 4 godzin na powierzchni 16 cm2;
  • 6) Po dłuższym czasie stosowania stopień znieczulenia zmniejsza się;
  • 7) Rozmiar plastra czyni go mniej odpowiednim do stosowania na pewnych cześciach ciała noworodków i niemowląt.

Obejrzyj, jak nakleić emla plaster

Stosowanie emla plaster u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.

Lek emla plaster może być stosowany u dzieci z atopowym zapaleniem skóry, lecz czas stosowania wynosi w tym przypadku nie więcej niż 30 minut12.

Obszary na których nie należy stosować emla plaster12

Nie stosuj emla plaster w następujących obszarach:

Kto decyduje o zastosowaniu emla plaster

Lek emla plaster jest dostępny bez recepty.


Możesz go kupić zawsze, kiedy chcesz ograniczyć ból związany z nakłuciem skóry, np. w przebiegu szczepienia6.

alt

Zastosowanie emla plaster możesz przedyskutować z lekarzem pediatrą, pielęgniarką lub farmaceutą. Wiedza i doświadczenie tych osób pomoże Ci podjąć decyzję.

Jak wygląda emla plaster i co zawiera opakowanie12:

Lek emla plaster składa się z części naklejanej na skórę i folii ochronnej:

Jedno opakowanie emla plaster zawiera 2 plastry.

Pobierz informację o produkcie

Po co walczyć z bólem, gdy jest emla plaster ?

INFORMACJA O LEKU

EMLA PLASTER (Lidocainum + Prilocainum), 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy. Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm², zawiera 25 mg lidokainy (Lidocainum) i 25 mg prylokainy (Prilocainum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: makrogologlicerolu hydroksystearynian. Wskazania do stosowania: Miejscowe znieczulenie skóry: przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi (w obrębie skóry); u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na lidokainę i (lub) prylokainę lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej albo na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 08.2017
Data przygotowania informacji o leku: 02.2020.

Stopka informacyjna: Znaki towarowe są własnością lub przedmiotem licencji udzielonej przedsiębiorstwom Aspen Group. © 2020 przedsiębiorstwa Aspen Group lub ich licencjodawca. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacji w Polsce udziela: Aspen Polska Sp. z o.o., ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 290 36 47, www.aspenpharma.eu. Informacja medyczna 24/7 w języku polskim: +48 221253376 (nr płatny); 008001211566 (nr bezpłatny);
e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk.


Data przygotowania materiału: 03.2020
Data ważności materiału: 03.2022