emla plaster to lek miejscowo znieczulający, stosowany do znieczulania skóry przed12:

  • wkłuciem igły (podczas wykonywania zastrzyku lub pobierania krwi do badań)
  • drobnymi zabiegami chirurgicznymi na skórze