Lek emla plaster należy zawsze stosować zgodnie zaleceniami lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki12.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania emla plaster znajdziesz w ulotce dołączonej do leku.
Należy się z nią zapoznać przed użyciem emla plaster.