Poniższe informacje dotyczą stosowania leku emla plaster w celu znieczulenia skóry przed wkłuciem igły lub drobnymi zabiegami chirurgicznymi na skórze:

  • emla plaster przykleja się na skórę. Ustal z pielęgniarką, lekarzem lub farmaceutą miejsce, w którym należy przykleić plaster12.
  • emla plaster zdejmuje się bezpośrednio przed rozpoczęciem zabiegu, z zachowaniem zalecanego czasu pozostawania plastra na skórze12.
  • U dzieci liczba stosowanych plastrów oraz czas ich stosowania zależą od wieku dziecka*5:
    *w przypadku stosowania na skórę przed drobnymi zabiegami (np. wkłucie igły lub drobne zabiegi chirurgiczne na skórze)