• u dzieci, u których zastosowano przed szczepieniem emla plaster ból był istotnie słabszy w porównaniu do bólu odczuwanego przez dzieci, u których nie zastosowano znieczulenia1
  • dzieci, u których zastosowano znieczulenie lekiem zawierającym substancje aktywne znajdujące się w emla plaster płakały krócej niż dzieci, u których nie zastosowano znieczulenia13