• 1) U noworodków urodzonych o czasie oraz niemowląt w wieku poniżej 3 miesięcy, w każdym dowolnym okresie 24-godzinnym należy podać tylko jedną pojedynczą dawkę. U dzieci w wieku 3 miesięcy i starszych, w każdym dowolnym okresie 24-godzinnym należy podać maksymalnie 2 dawki, w odstępie co najmniej 12 godzin;
  • 2) Ze względów bezpieczeństwa produkt EMLA PLASTER nie powinien być stosowany u niemowląt w wieku do 12 miesięcy, leczonych produktami indukującymi powstawanie methemoglobiny;
  • 3) Ze względów bezpieczeństwa produktu EMLA PLASTER nie należy stosować u dzieci w wieku ciążowym poniżej 37 tygodni;
  • 4) Nie udokumentowano stosowania przez dłużej niż 1 godzinę;
  • 5) Nie obserwowano klinicznie istotnego zwiększenia stężenia methemoglobiny stosując 2 g produktu EMLA Krem przez czas do 4 godzin na powierzchni 16 cm2;
  • 6) Po dłuższym czasie stosowania stopień znieczulenia zmniejsza się;
  • 7) Rozmiar plastra czyni go mniej odpowiednim do stosowania na pewnych cześciach ciała noworodków i niemowląt.