Zapoznaj się z instrukcją stosowania emla plaster:

Pobierz informację o produkcie

Po co walczyć z bólem, gdy jest emla plaster ?

INFORMACJA O LEKU

EMLA PLASTER (Lidocainum + Prilocainum), 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy. Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm², zawiera 25 mg lidokainy (Lidocainum) i 25 mg prylokainy (Prilocainum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: makrogologlicerolu hydroksystearynian. Wskazania do stosowania: Miejscowe znieczulenie skóry: przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi (w obrębie skóry); u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na lidokainę i (lub) prylokainę lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej albo na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 08/2017
Data przygotowania informacji o leku: 08/2017.

Stopka informacyjna: Znaki towarowe stanowią własność lub są licencjonowane przez firmy z grupy Aspen. © 2018 Grupa Firm Aspen lub jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacji w Polsce udziela: Aspen Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 290 36 47, www.aspenpharma.eu. Informacja medyczna 24/7 w języku polskim:
+ 48 221253376 (nr płatny); 008001211566 (nr bezpłatny); e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk.

Data przygotowania materiału: 06.2018
Data ważności materiału: 06.2019