W przypadku pytań dotyczących określonej choroby, prosimy o kontakt z przedstawicielem zawodu medycznego. Nie możemy odpowiadać na pytania dotyczące ogólnych informacji medycznych lub pytania dotyczące Państwa choroby.