Referencje:

 1. Halperin SA et al. J Pediatr 2000; 136(6): 789-794.
 2. Five Important Reasons to Vaccinate Your Child:
  www.vaccines.gov/more_info/features/five-important-reasons-to-vaccinate-your-child.html, 08.12.2017.
 3. Laursen T et al., Pain perception after subcutaneous injections of media containing different buffers; Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2006 Feb;98(2):218-21.
 4. Abuelkheir M et al. J Int Med Res 2014; 42(2): 329-336.
 5. Charakterystyka Produktu Leczniczego EMLA PLASTER 08.2017; www.pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl; 22.01.2018.
 6. Decyzja Prezesa URPL, WMiPB nr UR/ZM/0268/17 z dnia 09.08.2017 dot. zmiany podmiotu odpowiedzialnego w pozwoleniu nr 8104 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego EMLA PLASTER.
 7. Jacobson RM et al. Vaccine 2001; 19(17-19): 2418-2427.
 8. Cassidy KL et al. Acta Paediatr 2001; 90(11): 1329-1336.
 9. Wright S et al. Aust Fam Physician 2009; 38(3): 172-176.
 10. Summary of Key Points from WHO Position Paper – Reducing Pain at the Time of Vaccination, September 2015:2
 11. Taddio A et al. J Pediatr, Jakie są metody łagodzenia bólu związanego ze szczepieniami; http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/134687,jakiesa-metody-lagodzenia-bolu-zwiazanego-ze-szczepieniami; 09.03.2016
 12. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika EMLA PLASTER 08.2017; www.pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl; 22.01.2018.
 13. Taddio A et al. J Pediatr 1994; 124(4): 643-648.
 14. Farnon T, A parent/carer’s guide to blood tests in children; 01.2013.

Pobierz informację o produkcie

Po co walczyć z bólem, gdy jest emla plaster ?

INFORMACJA O LEKU

EMLA PLASTER (Lidocainum + Prilocainum), 25 mg + 25 mg, plaster leczniczy. Jeden plaster leczniczy o powierzchni około 10 cm², zawiera 25 mg lidokainy (Lidocainum) i 25 mg prylokainy (Prilocainum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: makrogologlicerolu hydroksystearynian. Wskazania do stosowania: Miejscowe znieczulenie skóry: przed nakłuciem i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi do badań; przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi (w obrębie skóry); u dorosłych, a także u dzieci i młodzieży. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na lidokainę i (lub) prylokainę lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej albo na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z 08.2017
Data przygotowania informacji o leku: 06.2018.

Stopka informacyjna: Znaki Towarowe są własnością lub przedmiotem licencji udzielonej przedsiębiorstwom Aspen Group. © 2019 przedsiębiorstwa Aspen Group lub ich licencjodawca. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacji w Polsce udziela: Aspen Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 290 36 47, www.aspenpharma.eu. Informacja medyczna 24/7 w języku polskim: +48 221253376 (nr płatny); 008001211566 (nr bezpłatny); e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk.

Data przygotowania materiału: 02.2019
Data ważności materiału: 02.2020