1. Halperin SA et al. J Pediatr 2000; 136(6): 789-794.
 2. Five Important Reasons to Vaccinate Your Child:
  www.vaccines.gov/more_info/features/five-important-reasons-to-vaccinate-your-child.html, 08.12.2017.
 3. Laursen T et al., Pain perception after subcutaneous injections of media containing different buffers; Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2006 Feb;98(2):218-21.
 4. Abuelkheir M et al. J Int Med Res 2014; 42(2): 329-336.
 5. Charakterystyka Produktu Leczniczego EMLA PLASTER 08.2017; www.pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl; 22.01.2018.
 6. Decyzja Prezesa URPL, WMiPB nr UR/ZM/0268/17 z dnia 09.08.2017 dot. zmiany podmiotu odpowiedzialnego w pozwoleniu nr 8104 na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego EMLA PLASTER.
 7. Jacobson RM et al. Vaccine 2001; 19(17-19): 2418-2427.
 8. Cassidy KL et al. Acta Paediatr 2001; 90(11): 1329-1336.
 9. Wright S et al. Aust Fam Physician 2009; 38(3): 172-176.
 10. Summary of Key Points from WHO Position Paper – Reducing Pain at the Time of Vaccination, September 2015:2
 11. Taddio A et al. J Pediatr, Jakie są metody łagodzenia bólu związanego ze szczepieniami; http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/134687,jakiesa-metody-lagodzenia-bolu-zwiazanego-ze-szczepieniami; 09.03.2016
 12. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika EMLA PLASTER 08.2017; www.pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl; 28.06.2019.
 13. Taddio A et al. J Pediatr 1994; 124(4): 643-648.
 14. Farnon T, A parent/carer’s guide to blood tests in children; 01.2013.