Zdarza się, że terapia dziecka wymaga podania leku w formie zastrzyków. Niestety taka forma podania leku jest zazwyczaj bolesna.4