Zdarza się, że leczenie dziecka wymaga podania leku w formie zastrzyków. Niestety, taka forma podania leku jest zazwyczaj bolesna.4