Trzymaj dziecko w pozycji zapewniającej bliskość z Twoją skórą.