Utrzymuj z dzieckiem kontakt. Spróbuj odwrócić jego uwagę pokazując zabawkę lub wyświetlając film.