• 93% małych dzieci wykazuje objawy silnego stresu związanego ze szczepieniem7
  • Lęk przed igłą może przerodzić się w fobię i prowadzić do unikania koniecznych badań lekarskich8,9
  • Na szczęście są sposoby ograniczania bólu, stresu i dyskomfortu podczas szczepienia10
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała łagodzenie bólu za integralną część szczepień – poniżej znajdziesz jej zalecenia10