Skuteczność substancji zawartych w emla plaster została potwierdzona w badaniach klinicznych1: