Skuteczność substancji czynnych zawartych w emla plaster została potwierdzona w badaniach klinicznych1: