• u dzieci, u których zastosowano przed szczepieniem emla plaster ból był istotnie słabszy w porównaniu do bólu odczuwanego przez dzieci, u których nie zastosowano znieczulenia1