Działania niepożądane można także zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu: